top of page
                    Note that the translation into English is auto-generated and inaccuracies may be present in the text

 

                     Fault reporting

                     All fault reports and questions regarding the apartment, finances, laundry rooms, outdoor environment, etc.
                     must be made in the SBC portal. Fault reports on broadband should be made directly to our supplier
Bahnhof.
                     NB! This also applies if you want to make a fault report regarding the balcony renovation.
                     Information on how to submit a
fault report.

Aktuellt

2024-02-01 Balkongrenovering

                   

                     Slutbesiktning av de renoverade balkongerna kommer att påbörjas onsdagen den 21 feb.
                     Besiktningen kommer att pågå i ca 2 veckor. Se vidare det senaste infomationsbladet.

                     Skriv gärna en felrapport på SBC-portalen i form av en punktlista med de fel som ni hittat innan

                     besiktningen. Detta för att ge besiktningsmannen en möjlighet att ta del av dem, vid eventuellt behov.

                     Dokumentet om balkongrenoveringen.

                     Dokumentet om färgsättningsutredningen.

                     Skötselanvisning av balkongräcken från Alnova (räckestillverkaren)

                     Skötselanvisning av balkonggolven från Stockholms Balkongrenovering

 

                     You will find larger pictures here.

 

                     Nu har äntligen alla delar till balkongfronterna kommit och slutmonteringen har påbörjats. Förhoppningsvis dröjer det
                   
  inte länge innan byggställningarna tas bort.

                     Det behövs dock en slutbeskitning av balkongerna innan man får använda dem. Tyvärr har vi inte fått tid av
                     kommunens besiktningsmän när detta kan ske.

                     Dokumentet som visades på informationsmötet den 24/8 2023.

                     Vår entreprenörs hemsida om balkongrenovering.

                     FAQ (Vanliga frågor och svar) hittar du här.

2024-02-01 Hemsidan

                     FELANMÄLAN har fått en egen sida.
                    
Grannsamverkan- och trivselgrupp-sidorna har flyttats till sidan FÖRENINGEN.

2024-01-10 Återvinningscentralen

                     Under våren kommer ÅVC till Ekorrstigen 2 dessa tider, se här vad som kan slängas:
                     Måndagen den 26e februari 16.30-19.30

                     Lördagen den 23e mars 10.00-13.00

                     Måndagen den 22a april 16.30-19.30

                     Måndagen den 20e maj 16.30-19.30

2023-12-15 Tjuvar ringer på dörren

                     Vi har fått information att det går folk runt i föreningen och säger att de ska kontrollera ventilationen. Släpp inte in dessa
                    personer, eller några andra som ringer på spontant som säger att de kommer från föreningen.
                    Föreningen ringer aldrig på utan att informera om detta i förväg!

 

 

                     Interior doors

                     There are still a number of saved interior doors. If you want some go to the expedition on Mårdstigen 1

                     between 8-9 on Mondays, or contact SBC.

                     Neighborhood watch (Grannsamverkan)

                     Neighborhood watch (GSV) urges all residents to be more vigilant, for noise and people during the

                     balcony renovation. Say also hello to your neighbors and join as a regular member of GSV!!
                    
GSV is looking for 3 new members for the working group. Meeting frequency approximately 4 times/year. 

                     gsvbrfbergshamra@gmail.com

                     Information till nyinflyttade (kort)

                     Information till nyinflyttade (längre)

Aktuellt
Hem
bottom of page