top of page
Balkongrenovering
 

Information om balkongrenoveringen

Dokument om färgsättningsutredningen

Skötselanvisning av balkongräcken från Alnova (räckestillverkaren)

Skötselanvisning av balkonggolven från Stockholms Balkongrenovering

Uppdaterad tidsplan 2024-02-15

Markiser
I samband med renoveringer kommer det ett erbjudande att köpa markiser.

Markiserna kommer att levereras och monteras av NR Solskyddsfabriken AB.

Erbjudande för balkonger. (Datumet gäller för etapp 1).

Erbjudande för takterasser. (Datumet gäller för etapp 1).

Man måste även fylla i blanketten om ombygnad till föreningen om man köper en markis.

Information från entreprenör SEHED Tresson

Presentation från Informationsmötet

SEHED Tressons hemsida om balkongrenovering.

Startbrev

FAQ (Frågor och svar)

När kommer min balkong att renoveras?

Det finns en översiktsplan här.
Det är svårt att just nu exakt beräkna tiden för varje trapphus då vi inte vet hur t.ex. armeringen ser ut i balkongerna.

När ska jag ha tömt balkongen?

Datum när balkongerna måste vara tömda kommer i en avisering i brevlådan två veckor innan.
Eventuella kvarvarande saker kommer att transporteras bort och förvaras en tid på lägenhetsägarens bekostnad.

Vad händer med balkongdörren?

Balkongdörren kommer att låsas utifrån med ett stålband så att man förstår att det är förbjudet att gå ut genom balkongdörren. Givetvis så kan en vuxen med kraft skjuta upp dörren vid nödfall.

När kommer allt att vara klart?

Hela entreprenaden är beräknad att vara klar i november 2024 med produktionsuppehåll mellan jul och nyår. Det kan även bli viss minskning av aktivitet under semesterperioden.
Om kylan hänger i under de kalla månaderna så kan tidsplanen komma att flyttas framåt något.

Hur lång tid tar det att renovera min balkong?

Entreprenören beräknar att produktionstiden är ca 10-12 veckor från att balkongdörren låses till det nya räcket är på plats.
Det kan dock ta lite längre i första etappen p.g.a. inkörning och räckens leveranstid.

Vad sker vid förbesiktningen av lägenheten?

Avisering i brevlådan sker två veckor innan förbesiktningen.
I den beskrivs det gällande nyckelhantering, flytt av möbler, fotografering av eventuella befintliga sprickor och skador.
SEHED Tresson rekommenderade att om man har möjlighet att vara hemma vid förbesiktningen så svarar de på frågor runt bortplockning m.m.
 
Vad behövs ta bort mot angränsande vägg?

Allt som man är rädd om plockas bort från fönsterbänkar, bokhyllor, vitrinskåp även tavlor bör tas bort mot yttervägg.

Vad sker om entreprenören skadar fönsterglas, fönsterkarm, m.m.?

Vid eventuellt uppkomna skador orsakat av entreprenören rapportera det omgående till SEHED Tresson och/eller gör en felanmälan på SBCs hemsida, se https://www.brfbergshamra.se/organisation.
Felen hanteras omgående i projektgruppen.

Jag har husdjur, vad ska jag göra?

Lägenhetsinnehavaren har ansvar för sitt husdjur både vid förbesiktning och under entreprenadtiden med omtanke av buller.

Måste jag ta ner min markis?

Markisen måste bort under entreprenadtiden och det är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Finns det möjlighet i föreningens lokaler att förvara större saker som tex. krukor under entreprenadtiden?

Föreningen kan tyvärr inte erbjuda förvaring på ett konsekvent och säkert sätt och hänvisar istället till de personliga föråden för eget förvar.

Vad görs för att skydda mot damm i lägenheten gällande ventiler och fönster?

Entreprenören plastar in och skyddar balkongdörr, fönster och fasadvenliter där ställningen är monterad. De rekommenderar att stänga ventilen under fönster på dagtid om det är möjligt.

Ljudnivån, finns det möjlighet att arbeta hemma tex?

Ljud uppfattas olika, svårt att säga hur man upplever det. Vid nedtagning av den befintliga balkongplattan (bilningarbete) kommer ljudnivån vara väldigt hög. Detta gäller även vid bilning av de angränsande balkonger.

Kommer takterrasserna att beröras?

Nej. Dock sker förbesiktning även av dessa lägenheter för att försäkra sig om att inget blir skadat av vibrationerna vid bilningen.

Kommer det att finnas belysning i området?

Arbetsbelysning kommer att finnas på ställningen.

Om det uppstår fasadskador vid nedtagning av balkongplatta (bilningsarbetet)?

Om det eventuellt uppkommer så hanteras det på byggmötet i projektgruppen.

SEHED Tresson uppmanar
alla boende att se över sin hemförsäkring med det extra bostadstillägget.

SEHED Tresson berättar
att det framöver blir det en arbetsplats i området och vill uppmärksamma boende att hålla uppsikt på ställning och runt husen. Allt material skall läggas innanför skyddsstängsel , viss hantering kan förekomma utanför skyddsstängslet.

Kontakta SEHED Tresson
Den platsansvarige nås per e-post: jonas.olsson@sehedtresson.se

Försyn av lägenheter


Försyn av lägenheter på Lostigen 10-20 sker tisdagen den 6/2.

OBS! Försynen gäller även takvåningarna där balkongerna redan är renoverade, så nycklar behöver även lämnas för dessa.

Märk nycklarna väl med namn, adress, våningsplan, lägenhetsnummer och ett telefonnummer vi kan nå
er på om entrepenören har frågor.
 

Se vidare: Försyn av lägenheter Lostigen 10-20.

Preliminär tidplan:

Översikts tidsplan

Etapp 1: Abborren            (Hus E, F, G och J)      Mårdstigen 2-14, Lostigen 1-3    Augusti 2023 - Februari 2024

Etapp 2: Laxen                  (Hus C, K och H)         Lostigen 2-30                                Januari 2024 - April 2024

Etapp 3: Mörten               (Hus B)                         Lostigen 32-40                              Maj 2024 - Augusti 2024

Etapp 4: Ålen                    (Hus A)                         Mårdstigen 1-25                           Juli 2024 - November 2024

Tomter/Hus BRF Bergshamra

Kontakt

Du kan kontakta platsansvarige jonas.olsson@sehedtresson.se eller skicka frågor per e-post till  info@sehedtresson.se

Man kan även ringa  SEHED Tressons växel på 08-603 88 65. Om ni lämnar ett meddelande till växeln kommer ni att kontaktas.

Bilder
här ser de nya balkongerna ut
Exempebild
Information från SEHED Tresson
Försyn av lägenheter
Preliminär tidplan
Kontakt SEHED Tresson
FAQ (Frågor och svar)
Markiser
bottom of page