top of page
Styrelsen

Hans Bergstedt

Ordförande

Hans Wolf

Vice ordförande.

Byggnadsgruppen

Elisabeth Ruke,

Ledamot.
Sekreterare

Peter Werelius

Ledamot.

Ekonomiansvarig

Agnes Hansson

Ledamot.
Byggnadsgruppen

Elina Sognevik

Ledamot.
Inre och yttre miljögruppen

Esko Vierumäki

Ledamot.

Kommunikationsgruppen, Byggnadsgruppen

Hans Jansson

HSB Ledamot

Rita Spolander

Suppleant.

Inre och yttre miljögruppen, Kommunikatinsgruppen

Det finns fyra arbetsgrupper inom styrelsen:

  • Ekonomigruppen hanterar allt som rör föreningens ekonomin, t.ex budget, lån.

  • Byggnadsgruppen ansvarar för själva byggnaderna, t.ex. underhållsplaner, brandskydd.

  • Inre och yttre miljögruppen ansvarar för bl.a markavtal och städavtal.

  • Kommunikationsgruppen ansvarar för bl.a IT säkerhet, medlemsinformation.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen går det bra att maila oss på:
styrelsen@brfbergshamra.se

Observera dock att denna adress inte är till för felanmälan, se Felanmälan.

Skriv gärna i rubriken om du vill kontakta en specifik arbetsgrupp.

Expeditionen 

 

Expeditionen ligger på Mårdstigen 1. Där har vår förvaltare Anders Lundqvist mottagningstid på måndagar kl. 8.00-9.00.

Adress: Mårdstigen 1, 17075 Solna

Orgnr: 715200-0126

Alla ärenden till vår förvaltare ska skickas via: www.sbc.se

Instruktioner hur det ska göras se under rubriken föreningen och sektionen felanmälan.

Andra nyttiga nummer 

Jourmontör för akutsituationer efter

kl 21:00 samt helger:

Telefon: 08-657 77 22

Låssmed

Telefon: 08-333 111

alternativt

Telefon: 08-13 13 13 dygnet runt.

 

Polis, Ambulans, Brandkår

Telefon: 112

Styrelsen
Expeditonen
Nyttiga telnr
bottom of page