top of page

                     Felanmälan

                     All felanmälan och frågor gällande lägenheten, ekonomi, tvättstugor, utemiljö etc ska göras i SBC-portalen.

                     OBS! Detta gäller även om ni vill göra en felanmälan gällande balkongrenoveringen.

                     Fel på bredband ska göras direkt till vår leverantör Bahnhof.

                     Information om hur man gör en felanmälan.

 

Aktuellt

2024-02-26 Föreningslokalen
                    
Nytt dokument med information om vad som gäller när man hyr vår föreningslokal. 

2024-02-24 Motioner till föreningsstämman 2024

                     Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen
                     senast den sista mars, 31/3. Mer information om hur du skriver en motion hittar du på föreningens hemsida
                     via denna länk.

2024-02-24 Gästparkeringen

                     Aimo Park har beslutat att ta bort biljettautomaten vid vår gästparkering.
                     Man kan fortsättningsvis endast betala via sms eller i appen Mobilpark.

 

2024-02-15 Balkongrenovering

                     Slutbesiktning av de renoverade balkongerna kommer att påbörjas onsdagen den 21 feb för Må 2-8.
                     Besiktningen kommer att ske i etapper under ca 2 veckor; varje etapp aviseras för sig.
                     Se även det senaste infomationsbladet.

                     Skriv gärna en felrapport på SBC-portalen i form av en punktlista med de fel som ni hittat innan

                     besiktningen. Detta för att ge besiktningsmannen en möjlighet att ta del av dem, vid eventuellt behov.

                     Dokumentet om balkongrenoveringen.

                     Dokumentet om färgsättningsutredningen.

                     Skötselanvisning av balkongräcken från Alnova (räckestillverkaren)

                     Skötselanvisning av balkonggolven från Stockholms Balkongrenovering

                     Uppdaterad tidsplan 2024-02-15

                    

 

 

                     Här hittar man större bilder.

                     Dokumentet som visades på informationsmötet den 24/8 2023.

                     Vår entreprenörs hemsida om balkongrenovering.

                     FAQ (Vanliga frågor och svar) hittar du här.

2024-02-01 Hemsidan

                     FELANMÄLAN har fått en egen sida.
                    
Grannsamverkan- och trivselgrupp-sidorna har flyttats till sidan FÖRENINGEN.

2024-01-10 Återvinningscentralen

                     Under våren kommer ÅVC till Ekorrstigen 2 dessa tider, se här vad som kan slängas:
                     Måndagen den 26e februari 16.30-19.30

                     Lördagen den 23e mars 10.00-13.00

                     Måndagen den 22a april 16.30-19.30

                     Måndagen den 20e maj 16.30-19.30

2023-12-15 Tjuvar ringer på dörren

                     Vi har fått information att det går folk runt i föreningen och säger att de ska kontrollera ventilationen. Släpp inte in dessa
                     personer, eller några andra som ringer på spontant som säger att de kommer från föreningen.
                     Föreningen ringer aldrig på utan att informera om detta i förväg!

 

                     Innedörrar

                     Det finns fortfarande ett antal sparade innedörrar. Om du vill ha några gå till expeditionen på Mårdstigen 1
                     mellan 8-9 på måndagar, eller skriv en fråga på SBC-portalen.

                     Grannsamverkan

                     GSV uppmanar alla boende  till ökad vaksamhet, på ljud och människor under balkongrenoveringen.

                     Hälsa på era grannar och gå med som vanlig medlem i GSV!!

                     GSV söker även 3 nya kontaktombud till arbetsgruppen. Mötestäthet cirka 4 ggr/år.

                     gsvbrfbergshamra@gmail.com

                     Information till nyinflyttade (kort)

                     Information till nyinflyttade (längre)

                    

Aktuellt
Hem
bottom of page