top of page

                     Felanmälan

                     All felanmälan och frågor gällande lägenheten, ekonomi, tvättstugor, utemiljö etc ska göras i SBC-portalen.

                     OBS! Detta gäller även om ni vill göra en felanmälan gällande balkongrenoveringen.

                     Fel på bredband ska göras direkt till vår leverantör Bahnhof.

                     Information om hur man gör en felanmälan.

 

Aktuellt

                     Motioner till föreningsstämman 2024

                     Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen
                     senast den sista mars, 31/3. Mer information om hur du skriver en motion hittar du på föreningens hemsida
                     via denna länk.

                     Stämma 2024

                     Årets föreningsstämma är planerad till onsdagen den 29e maj.

 

2024-04-15 Gransamverkangruppen

                     Gransamverkangruppen ska ha ett möte torsdagen 18/4 kl 17:45 i lokalen under pizzerian.
                     De grannar som har möjlighet får gärna komma förbi. Vi önskar bli fler medlemmar.
                     Det är inget betungande arbete, vi träffas ca 2-4 ggr per år. 

 

2024-04-12 Balkonger
                     Arbetet fortgår enligt plan för etapp 2 (Lostigen 2-30). Ställningarna har börtjat tas ner i de första husen.
                     Notera dock att det är förbjudet att gå ut på balkongen innan slutbesiktningen har gjorts. Besiktningen sker
                     samtidigt för hela etappen och beräknas ske i början av juni.

                     Ställningar börjar sättas upp för etapp 3 (Lostigen 32-40) vecka 16.

2024-03-25 Felanmälan 5-årsgarantibesiktning av stambytet för Lostigen 2-40

                     Om ni har några anmärkningar på stambytet fyll i blanketten samt lämna in den till expeditionen på
                     Mårdstigen 1 (annars kan man kasta blanketten).

2024-03-16 Markiser

                     I början av april kommer det ett erbjudande att köpa markiser för etapp 1. Installationen sköts av SEHED-Treson.
                     Man måste fylla i blanketten om ombygnad till föreningen.

2024-03-16 Tjuvar

                     Det har försvunnit verktyg, kablar mm för SEHED-Treson. Om ni ser några som, utanför arbetstider, är innanför
                     de instängda områden, vänligen ring Polisen.


2024-02-26 Föreningslokalen
                    
Nytt dokument med information om vad som gäller när man hyr vår föreningslokal. 
 

2024-02-24 Gästparkeringen

                     Aimo Park har beslutat att ta bort biljettautomaten vid vår gästparkering.
                     Man kan fortsättningsvis endast betala via sms eller i appen Mobilpark.

 

2024-02-15 Balkongrenovering

                     Dokumentet om balkongrenoveringen.

                     Dokumentet om färgsättningsutredningen.

                     Skötselanvisning av balkongräcken från Alnova (räckestillverkaren)

                     Skötselanvisning av balkonggolven från Stockholms Balkongrenovering

                     Uppdaterad tidsplan 2024-02-15

 

                     Här hittar man bilder av våra nya balkonger.

                     Dokumentet som visades på informationsmötet den 24/8 2023.

                     Vår entreprenörs hemsida om balkongrenovering.

                     FAQ (Vanliga frågor och svar) hittar du här.

2024-02-01 Hemsidan

                     FELANMÄLAN har fått en egen sida.
                    
Grannsamverkan- och trivselgrupp-sidorna har flyttats till sidan FÖRENINGEN.

                     Återvinningscentralen

                     Under våren kommer ÅVC till Ekorrstigen 2 dessa tider, se här vad som kan slängas:

                     Måndagen den 22a april 16.30-19.30

                     Måndagen den 20e maj 16.30-19.30

 

                     Innedörrar

                     Det finns fortfarande ett antal sparade innedörrar. Om du vill ha några gå till expeditionen på Mårdstigen 1
                     mellan 8-9 på måndagar, eller skriv en fråga på SBC-portalen.

                     Grannsamverkan

                     GSV uppmanar alla boende  till ökad vaksamhet, på ljud och människor under balkongrenoveringen.

                     Hälsa på era grannar och gå med som vanlig medlem i GSV!!

                     GSV söker även 3 nya kontaktombud till arbetsgruppen. Mötestäthet cirka 4 ggr/år.

                     gsvbrfbergshamra@gmail.com

                     Information till nyinflyttade (kort)

                     Information till nyinflyttade (längre)

                    

Aktuellt
Hem
bottom of page