top of page

                     Felanmälan

                     All felanmälan och frågor gällande lägenheten, ekonomi, tvättstugor, utemiljö etc ska göras i SBC-portalen.

                     OBS! Detta gäller även om ni vill göra en felanmälan gällande balkongrenoveringen.

                     Fel på bredband ska göras direkt till vår leverantör Bahnhof.

                     Information om hur man gör en felanmälan.

 

Aktuellt

 

2024-07-16 Balkonger     

 

                     Etapp 2 (Lostigen 2-30)

                     Slutbesiktningen är godkänd av kommunen och det är äntligen tillåtet att börja använda balkongerna

                     för etapp 2.

                     Etapp 3 (Lostigen 32-40): Pågår för fullt.

                     Etapp 4 (Mårdstigen 1-25): Ställningar sätts upp på Mårdstigen 13-25 och bilningen börjar enligt information

                                     som sätts upp i portarna.
                                     Ställningarna har redan börjats sättas upp på Mårdstigen 1-11.

                     Ni kan få aviseringar från både SEHED Tresson och Stockholms Balkongrenovering vid renoveringen.

                     SEHED är huvudbyggentreprenören och Stockholms Balkongrenovering sätter upp fronterna och räcken.

2024-06-22 Matning av fåglar

                     Observera att matning av fåglar/ekorrar och andra vilda djur via våra lägenheter eller på området är

                     inte tillåtet då matrester riskerar att dra till sig råttor och andra skadedjur.

2024-06-08 Nya bilder      

                     Se nya bilder ovan från städdagen och på de nya balkongerna genom att bläddra med pilarna.

2024-05-26 Städdagen

                     Styrelsen vill tacka för den fantastiska uppslutningen på städdagen!
                     Vi vill även tacka trivselgruppen för att de fixade den trevliga korvgrillningen, kaffet mm.

2024-05-14 Tjuvar

                     Det har hänt flera gånger att okända personer ringer på och påstår sig komma från föreningen för

                     att byta lås gratis, att titta på badrummer eller något annat.

                     BRFen ringer aldrig på oannonserat och definitivt inte stiger in utan att blivit inbjuden.

                     I dessa fall ska man också göra en polisanmälan.

                     Det har försvunnit verktyg, kablar mm för SEHED-Treson. Om ni ser några som, utanför arbetstider,

                     är innanför de instängda områden, vänligen ring Polisen.

2024-04-18 Förtätning

                     Styrelsen har skrivit på ett 1-årigt exklusivitetsavtal med HSB-exploatering för att sondera kommunens tankar kring
                     förtätning och våra möjligheter till markförsäljning av pizzeriatomten. Eventuell försäljning av marken måste godkännas
                     vid en föreningstämma.

2024-04-18 Markiser

                     Markiserna kommer att levereras och monteras av NR Solskyddsfabriken AB.

                     Erbjudande för balkonger  Datumet gäller för etapp 1.

                     Erbjudande för takterasser Datumet gäller för etapp 1.

                     Man måste även fylla i blanketten "Ansökan om ombygnad" och lämna den till expeditionen på Mårdstigen 1.

2024-04-18 Byta namnet på Bahnhof-modemet

                     Man kan byta namnet på modemet från Bahnhof genom att följa instruktionerna på deras hemsida

                     https://bahnhof.se/privat/kundservice/
                     Se under rubriken WiFi och Hur byter jag namn och lösenord på mitt WiFi-nätverk?

                     Balkongrenovering

                     Dokumentet om balkongrenoveringen.

                     Dokumentet om färgsättningsutredningen.

                     Skötselanvisning av balkongräcken från Alnova (räckestillverkaren)

                     Skötselanvisning av balkonggolven från Stockholms Balkongrenovering

                     Uppdaterad tidsplan 2024-02-15

 

                     Här hittar man bilder av våra nya balkonger.

                     Dokumentet som visades på informationsmötet den 24/8 2023.

                     Vår entreprenörs hemsida om balkongrenovering.

                     FAQ (Vanliga frågor och svar) hittar du här.

                     Återvinningscentralen

                     Under hösten kommer ÅVC till Ekorrstigen 2 dessa tider, se här vad som kan slängas:

                     Måndagen den 15e juli 16.30-19.30

                     Måndagen den 26e augusti 16.30-19.30

                     Lördagen den 14e september 10.00-13.00

                     Måndagen den 7e oktober 16.30-19.30

                     Måndagen den 4e november 16.30-19.30

                     Lördagen den 14e december 10.00-13.00

                     Innedörrar

                     Det finns fortfarande ett antal sparade innedörrar. Om du vill ha några gå till expeditionen på Mårdstigen 1
                     mellan 8-9 på måndagar, eller skriv en fråga på SBC-portalen.

                     Grannsamverkan

                     GSV uppmanar alla boende  till ökad vaksamhet, på ljud och människor under balkongrenoveringen.

                     Hälsa på era grannar och gå med som vanlig medlem i GSV!!

                     GSV söker även 3 nya kontaktombud till arbetsgruppen. Mötestäthet cirka 4 ggr/år.

                     gsvbrfbergshamra@gmail.com

                     Trivselgruppen

                     söker flera medlemmar som vill vara med och hjälpa till att öka trivseln i föreningen,
                     mera info hittas på vår hemsida trivselgruppen eller via mail trivselgrupp1@gmail.com

                     Information till nyinflyttade (kort)

                     Information till nyinflyttade (längre)

                    

Aktuellt
Hem
bottom of page