top of page
Allmänt om föreningen

 • Avgiften består av två delar
  - avgiften för föreningens driftskostnader, som baseras på andelstalet
  - bränsleavgift som baseras på lägenhetsytan
  Till detta tillkommer obligatorisk avgift för bredband och IP-telefoni (ej samtalen).
  Vatten ingår.
  Elavtal sköts av lägenhetsägaren.

 • Källarförråd ingår. De flesta lägenheterna har två förråd, ett källarförråd och ett mindre s.k. matförråd..

 • Tilläggsförsäkring för bostadsrätt ingår ej i avgiften och tecknas av medlemmen själv.

 • Föreningen har 398 lägenheter, är en äkta föreningen och tar ut överlåtelseavgift som betalas av köparen.

 • Föreningen har 15 lokaler med hyresrätt.

 • Juridisk person godkänns ej som medlem.

 • Föreningen godkänner delat ägande och minsta ägarandel är för närvarande 10%.

 • Föreningen äger fastigheterna och tomterna.

 • Aktuella lån är beskrivna i årsredovisningen under not 16.

 • Ansökan om medlemskap skickas med post till Expeditionen, Mårdstigen 1, 17075 Solna.

Senaste årsredovisning

Årsredovisning 2022

Renoveringar

Aktuella renoveringar

2023-2024 Balkonger

 

Större renoveringar inom den senaste tiden

2021-2022 Molucker för sophantering.

2020           10 st p-platser med laddbox.

2018-2019  Fönster.

2017-2018  Takrenovering.

2015-2019  Stambyte.

2014            Renovering av tvättstugor.

2013            Inköp av tomterna.

Medlemmen ansvarar själv för:

 • Inbrottsskydd till lägenheten

 • Lägenhetsdörr (vid byte av dörr skal det nya ytskiktet vara mahogny-mönstrat. (Tillstånd sökes genom blankett till styrelsen och lämnas till expeditionen)

 • Bostadsrättstillägg för hemförsäkringen

Fastigheten

 

Husen byggdes mellan 1953 och 1955, är uppvärmda med fjärrvärme och har ventilation genom självdrag. Husen har ej hiss. Föreningens medlemmar har tillgång till cykelförråd samt tvättstuga. Städning av trapphus görs av städentreprenör.

Fastighetsbeteckningar:

Mårdstigen 1-25 (udda nummer):    Solna Ålen 1

Mårdstigen  2-18 (jämna nummer): Solna Abborren 1 

Lostigen 1,3 :                                        Solna Abborren 1

Lostigen 2-30 (jämna nummer):       Solna Laxen 1 

Lostigen 32-40 (jämna nummer):     Solna Mörten 1 

Ekorrstigen 1:                                       Solna Löjan 1

 

Överlåtelseavgift och pantsättning

En överlåtelseavgift tas ut om 3,5% av PBB (ca 1 313 kr år 2023) som betalas av köparen.

Avgiften tas ut förutom vid köp, även vid arv och gåva.


Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om 1,5% (ca 525 kr/pant år 2023).
Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023. Se §12 i stadgarna.

Avgiftsförändring

 

Styrelsen har tagit beslut om att höja både bostadsrättsavgiften och bränsletillägget med 8,7% från och med årsskiftet (2023-01-01).
Avgiften för bredband är oförändrad. Beslutet togs för att avgiften ska reflektera inflationen i samhället.

Parkering

Föreningen har ca 230 parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar. Av dessa är ca 25 st i varmgaraget på Ekorrstigen, 135 st vanliga utomhusplatser, 60 st utomhusplatser utrustade med eluttag för motorvärmare, 10 st utomhusplatser utrustade med laddbox från InCharge. Utöver dessa finns ett fåtal MC-platser, utomhus och i garaget.

Avgiften för våra parkeringsplatser utgörs av ett baspris (som anges nedan) samt ett indextillägg, vilket hämtas från konsumentprisindex föregående år. Denna avgiftsuppräkning görs varje år. Exempelvis höjs p-platsernas avgift från och med 1 januari 2022 med 2,816%. Denna höjning hämtas från det i oktober 2021 framräknade konsumentprisindexet. Baspriser för de olika parkeringsplatserna är följande:
Bil

 • Garage 850 kr/mån

 • Utomhus 450 kr/mån

 • Motorvärmare 600kr/mån inkl el.

 • Laddplats 750kr/mån exkl el.

Motorcykel

 • Garage 350 kr/mån

 • Utomhus 250 kr/mån

 

Gästparkering finns längst ner på Lostigen utmed Bergshamraleden. Kostnad 7kr/h och 70kr/dygn. Avgiften betalas i en automat som står vid början av stigen upp mot husen eller via appen ”Mobilpark”.
 

För information om eventuella köer samt kontraktshantering, kontakta SBCs kundtjänst.

TV, bredband & telefoni

TV

I BRF Bergshamra har samtliga lägenheter tillgång till ComHem uttag och får genom detta uttag tillgång till deras basutbud. Om en medlem är intresserad över att expandera detta utbud kan man beställa detta via www.comhem.se eller ringa 90 222, dock står medlemmen själv för alla kostnader utöver basutbudet.

Bredband

BRF Bergshamra har avtal med Bahnhof. Avgift för bredband debiteras tillsammans med månadsavgiften. Varje lägenhet har fått en router av föreningen. Den ska följa med vid överlåtelse. Det går att använda egen router om så önskas. Hastighet på bredband är 1000/1000Mbit. 

Telefoni

Möjlighet för IP-telefoni finns via Bahnhof.

Kontakta SBC kundtjänst för följande:

 

 • Avgifter

 • Fastighetsskötseln

 • Felanmälan husen

 • Felanmälan mark

 • Garageplatser

 • Nyklar till källare, tvättstuga eller portar

 • Panter

 • Parkeringsplatser

 • Skador

 • Överlåtelser

Expeditionen

Besök: Mårdstigen 1, helgfria måndagar klockan 8:00 – 9:00.


Lämna in blanketter: Postas in i brevinkast på Mårdstigen 1. Exempel på blanketter: Medlemskap i föreningen, ombyggnation/renovering av din lägenhet

Mäklarinformation

Mäklarhandlingar

Skicka in mäklarhandlingar direkt till SBC.

Dokument

Årsredovisning och protokoll från årsstämma och fler dokument finns under dokument.

bottom of page