top of page
Allmänt om föreningen

 • I avgiften ingår driftskostnader och värme. Avgiften baseras på andelstalet.
  Till detta tillkommer obligatorisk avgift för bredband och IP-telefoni (ej samtalen).
  Vatten ingår.
  Elavtal sköts av lägenhetsägaren.

 • Avgifts ändringar beslutas runt årsskiftet i samband med planeringer för nästa år,
  inga andra ändringar är planerade.

 • Källarförråd ingår. De flesta lägenheterna har två förråd, ett källarförråd och ett mindre s.k. matförråd..

 • Tilläggsförsäkring för bostadsrätt ingår ej i avgiften och tecknas av medlemmen själv.

 • Föreningen har 398 lägenheter, är en äkta föreningen och tar ut överlåtelseavgift som betalas av köparen.

 • Det finns ett hobbyrum och en föreningslokar (ingen övernattning).

 • Föreningen har 15 lokaler med hyresrätt.

 • Juridisk person godkänns ej som medlem.

 • Föreningen godkänner delat ägande och minsta ägarandel är för närvarande 10%.

 • Föreningen äger fastigheterna och tomterna.

 • Aktuella lån är beskrivna i årsredovisningen under not 16.

 • Ansökan om medlemskap skickas med post till Expeditionen, Mårdstigen 1, 17075 Solna.

Senaste årsredovisning och andra dokument

Årsredovisning 2023

Årsredovisningar och protokoll från årsstämma och fler dokument finns under dokument.

Renoveringar

Aktuella renoveringar

2023-2024 Balkonger

 

Större renoveringar inom den senaste tiden

2021-2022 Molucker för sophantering.

2020           10 st p-platser med laddbox.

2018-2019  Fönster.

2017-2018  Takrenovering.

2015-2019  Stambyte.

2014            Renovering av tvättstugor.

2013            Inköp av tomterna.

Framtida renoveringar

Hittas i senaste årsredovisningen.

Medlemmen ansvarar själv för:

 • Inbrottsskydd till lägenheten

 • Lägenhetsdörr (vid byte av dörr skal det nya ytskiktet vara mahogny-mönstrat. (Tillstånd sökes genom blankett till styrelsen och lämnas till expeditionen)

 • Bostadsrättstillägg för hemförsäkringen

Fastigheten

 

Husen byggdes mellan 1953 och 1955, är uppvärmda med fjärrvärme och har ventilation genom självdrag. Husen har ej hiss. Föreningens medlemmar har tillgång till cykelförråd samt tvättstuga. Städning av trapphus görs av städentreprenör.

Fastighetsbeteckningar:

Mårdstigen 1-25 (udda nummer):    Solna Ålen 1

Mårdstigen  2-18 (jämna nummer): Solna Abborren 1 

Lostigen 1,3 :                                        Solna Abborren 1

Lostigen 2-30 (jämna nummer):       Solna Laxen 1 

Lostigen 32-40 (jämna nummer):     Solna Mörten 1 

Ekorrstigen 1:                                       Solna Löjan 1

 

Överlåtelseavgift och pantsättning

En överlåtelseavgift tas ut om 3,5% av PBB (ca 1 313 kr år 2023) som betalas av köparen.

Avgiften tas ut förutom vid köp, även vid arv och gåva.


Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om 1,5% (ca 525 kr/pant år 2023).
Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023. Se §12 i stadgarna.

Avgiftsförändring 2024-01-01

 

Styrelsen har tagit beslut om att höja avgiften med 12%.

Avgiften för parkeringsplatserna höjs med KPI.
Avgiften för bredband är oförändrad.

Parkering

Aktuell information finns här.

Akt

TV, bredband & telefoni

TV

I BRF Bergshamra har samtliga lägenheter tillgång till ComHem uttag och får genom detta uttag tillgång till deras basutbud. Om en medlem är intresserad över att expandera detta utbud kan man beställa detta via www.comhem.se eller ringa 90 222, dock står medlemmen själv för alla kostnader utöver basutbudet.

Bredband

BRF Bergshamra har avtal med Bahnhof. Avgift för bredband debiteras tillsammans med månadsavgiften. Varje lägenhet har fått en router av föreningen. Den ska följa med vid överlåtelse. Det går att använda egen router om så önskas. Hastighet på bredband är 1000/1000Mbit. 

Telefoni

Möjlighet för IP-telefoni finns via Bahnhof.

Kontakta SBC kundtjänst för följande:

 

 • Avgifter

 • Fastighetsskötseln

 • Felanmälan husen

 • Felanmälan mark

 • Garageplatser

 • Nyklar till källare, tvättstuga eller portar

 • Panter

 • Parkeringsplatser

 • Skador

 • Överlåtelser

Expeditionen

Besök: Mårdstigen 1, helgfria måndagar klockan 8:00 – 9:00.


Lämna in blanketter: Postas in i brevinkast på Mårdstigen 1. Exempel på blanketter: Medlemskap i föreningen, ombyggnation/renovering av din lägenhet

Mäklarhandlingar

Skicka in mäklarhandlingar, pantbrev etc direkt till SBC.

Besöksadress

Västgötagatan 5

Stockholm

Postadress

Box 226
851 04
Sundsvall

bottom of page