top of page
Bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten.

 

Du har rätt att göra vissa förändringar i lägenheten. För att säkerställa att förändringen går att göra utan att skada fastigheten, eller att förändringar utförs som ej kan tillåtas av olika anledningar krävs alltid tillstånd av föreningen. Ansökan om tillstånd sker genom att fylla i blankett ”Ansökan ombyggnation/renovering” vilken finns att ladda ner under blanketter på fliken dokument. Där finns också blanketterna ”Försäkran angående tätskikt” och ”Bilaga till Försäkran angående tätskikt”. Blanketterna finns också tillgängliga på expeditionen på Mårdstigen 1. Ansökan lämnas sedan på Expeditionen och behandlas av vår tekniska förvaltare.

Att bo i lägenhet betyder även att ta hänsyn till andra. Ordningsregler vi gemensamt kommit överens om finns här: Ordningsregler (svenska)

Om du behöver få ut ert lägenhetsregister gör du det enklast via SBC appen Vår Brf. Det går även att kontakta deras kundtjänst för den informationen.

Andrahandsuthyrning


En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. 

För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och din skriftliga ansökan lämnar du till expeditionen på Mårdstigen 1.

OBSERVERA att BRF Bergshamra tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse, se stadgarna. Avgiften debiterads månadsvis och uppgår till 10% av prisbasbeloppet per år. För 2022 gäller 10% av 48300 = 4830 kr/år = 402,50 kr/månad. Du hittar Blankett för ansökan här!

I ansökan ska det framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.

Styrelsens beslut meddelas dig skriftligen. Vid avslag på ansökan har du rätt att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

Den som hyr din bostadsrätt i andra hand blir din hyresgäst. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och styrelsen rekommenderar att ni har ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om vilka ordningsregler som gäller i föreningen.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns sådana skäl som till exempel:

 • studier eller arbete på annan ort,

 • längre vistelse på vårdinrättning,

 • militärtjänstgöring,

 • provboende med partner 

 • särskilda familjeförhållanden

 • eller andra jämförbara anledningar.

Även om styrelsen i flera fall tillåter andrahandsuthyrning under mer än ett år, beroende på anledning, beviljas andrahandsuthyrning med ett år i taget.

Glöm inte att, minst fyra veckor innan uthyrningen löper ut, inkomma med ny ansökan om särskilda skäl finns, eller anmäla tillbakaflytt.​

Renoveringar
 

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Men du måste fråga styrelsen om lov när det gäller:
- ingrepp i en bärande konstruktion,
- ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten, annan väsentlig förändring av lägenheten.

Fyll i Ansökan om ombyggnad om du vill göra en väsentlig förändring.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller bygganmälan.

Fönster

Alla fönster har ett värmedämpande solskyddsfilm på insidan av det yttre fönstret. Det medför att man ska bara använda mjuka trasor när man tvättar denna sida. Om en skrapa används kan den repa filmen.

Dörrar


Vid byte av ytterdörren ska den vara mahogny-färgad. Tillstånd sökes genom blankett till styrelsen och lämnas till expeditionen.
Det finns några innerdörrar som medlemmarna kan hämta. Kontakta vår vicevärdsexpedition om du vill ha en.

Källarförråd

Varje lägenhet har tillgång till ett stort källarförråd samt ett litet matförråd.

I föreningen finns ett antal extra förråd att hyra.
Hyran för ett förråd utan el och värme är 375 kr per kvm/år.
För andra typer är hyran 475 kr per kvm/år.

Vid intresse av att hyra extraförråd skicka mejl till styrelsen.
Just nu är dock alla förråden upptagna.

 

Det är väldigt viktig att den mat som förvaras i våra källare är tätt förslutna, det minskar risk för skadedjur i våra byggnader.

Observera att källarna inte är fuktskyddade. Förvara därför inget i källarförråden som kan skadas av fukt, speciellt inte direkt på betongen.

Föreningslokal

Föreningslokalen i källaren på Björnstigen 2 kan hyras av medlemmarna för egna aktiviteter som t.ex barnkalas m.m. för en kostnad på 300 kr.


Lokalen hanteras och bokas via trivselgruppen, se BOKNINGSKALENDER för att hitta lediga dagar och tider.

När du hittat ett ledigt datum eller tid bokar du denna genom att skicka ett mail till trivselgrupp1@gmail.com,

se vidare Trivselgruppen.

Hobbyrummet

I förening finns ett hobbyrum som du kan få låna för mindre snickeri- och målningsprojekt. Där har du tillgång till en snickarbänk, el och en liten vask. Verktyg och annat du behöver tar du med själv. Lokalen hanteras och bokas via trivselgruppen genom att skicka ett mail till trivselgrupp1@gmail.com, se vidare Trivselgruppen.

Brandskydd


Brandskydd är av yttersta vikt speciellt i ett flerbostadshus.

Det är mycket viktigt att samtliga medlemmar läser och följer de rekommendationer som finns i följande informationsblad:

Brandskydd Flerbostadshus

Yttre miljö


I vårt område har vi fem lekplatser. De renoverades 2005 för att barnen även i fortsättningen ska ha en god och säker lekmiljö. Sanden på lekplatserna byttes 2013. Lekplatserna besiktigas varje år och fel åtgärdas kontinuerligt.

Leksaker finns att låna i trälådorna, boende får ge bort leksaker och fylla på, trasiga leksaker hjälps vi åt att kassera. Soptunnor finns längs med Mårdstigen och Lostigen. Vuxna ansvarar för att mindre barn inte klämmer fingrarna under locken. Efter leken skall leksakerna inte lämnas utspridda på gården utan läggs tillbaka i lådorna samt att locken lämnas stängda.

 

Runtom på gårdarna finns även uteplatser med bord och grillar. Dessa grillar har föreningen köpt in till våra medlemmar. Tänk på att lämna uteplatsen som du själv önskar finna den och se till att glöden är släckt.

Det finns två sandlådor att användas på vintern om det är halt. Det finns en skopa som man kan använda i lådan.
Dessa finns utanför porten på Lostigen 4 och en bit upp på gräsmattan vid korsningen Lostingen Mårdstigen.

Parkering

Föreningen har ca 230 parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar. 
Av dessa är ca 25 st i varmgaraget på Ekorrstigen, 135 st vanliga utomhusplatser,
55 st utomhusplatser utrustade med eluttag för motorvärmare, 10 st utomhusplatser utrustade med laddbox från InCharge.

Utöver dessa finns ett fåtal MC-platser, utomhus och i garaget.

Det finns även fyra publika laddningsplatser på Ekorrstigen 2, bakom pizzerian mittemot fastighetsskötarexpeditionen.

Här finns en karta över parkeringsplatserna.

Avgiften för våra parkeringsplatser höjs vid varje årskifte med konsumentprisindex för föregående år.
Priserna för de olika parkeringsplatserna är följande:


Bil                              2024      

 • Garage              1032 kr/mån

 • Utomhus            546 kr/mån

 • Motorvärmare  728 kr/mån inkl el.

 • Laddplats           911 kr/mån exkl el.
   

Motorcykel

 • Garage                413 kr/mån

 • Utomhus            285 kr/mån

 

För parkeringsplatser i garage tillkommer en depositionsavgift på 1000 kr per garagenyckel som återbetalas i samband med återlämning.

Gästparkering

Gästparkering finns längst ner på Lostigen utmed Bergshamraleden. Kostnad 7 kr/h eller 70 kr/dygn. Avgiften betalas via sms eller via appen ”Mobilpark”.
 

Parkerinskö

För att boka en parkeringsplats logga in med BankId på SBCs kundportal hemma.sbc.se.

2024-07-01           lediga    kö

Garage bil:                  8

Garage MC:                6

Garage singel:                     2

Utomhus bil:              8

Motorvärmare:        18

Utomhus MC:             1

Laddplats:                           10

 

E-post: kundtjanst@sbc.se

Tel: 0771-722 722

SBCs öppettider se: https://www.sbc.se/kontakt/

Kontrakt ska skickas till

SBC
Kund: HSB Brf Bergshamra i Solna (1506)
Box 226
851 04  SUNDSVALL
 

Tvättstugor

Boka önskad tvättid genom att låsa fast din cylinder på tavlan i luckan för angiven tid. Du kan parkera cylindern längst ner på tavlan när du inte tvättar eller inte vill boka en ny tid.

 • Boka tid för tvättpass på bokningstavlan genom att låsa cylindern på önskad tidpunkt och påbörja passet senast 30 minuter efter angiven tid. Efter 30 minuter får passet nyttjas av annan medlem.

 • Använd rätt mängd tvättmedel som rekommenderat av tillverkaren och placera tvättmedel och eventuellt mjukmedel i rätt fack.

 • Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.

 • Torktumlaren och torkskåpet kan du använda 30 minuter efter avslutat pass.

 • Rensa luddfilter i torktumlare efter varje pass samt i torkskåpet när den röda lampan lyser.

 • Sopa golvet och torka av maskiner och övriga ytor efter avslutat pass och våttorka golvet om du har kvällspasset.

 • Ta bort din cylinder efter avslutat tvättpass eller boka ny tid.

Felanmälan

Vid fel på cylindern, bokningstavlan, maskiner eller vid läckage av vatten, kontaktas SBC:s kundtjänst på telefon 0771-722722, vardagar 07:00-21:00 eller gå in på: hemma.sbc.se. Se felanmälan.

Vid läckage av vatten på helger/kvällar kontaktas jouren på 08 657 77 22

Förlust av cylinder

För ny cylinder debiteras 300 kronor genom kontakt med SBC:s kundtjänst. Denna Information går att ladda hem i pdf format på Denna länk

Sophantering

Hushållssopor

Längs Lostigen och Mårdstigen finns det fyra moloker där man kan slänga hushållssopor och matavfall.

 

Matavfallet sorteras i bruna påsar, speciellt avsedda för ändamålet, som även de hämtas på expeditionen eller från plåtställen som finns uppsatta utanför varje tvättstuga. Om du vill läsa mer om vad som räknas som matavfall kan du besöka Solna Stads hemsida.

Vi har haft problem med fåglar och råttor på grund av att kärl blir överfulla och inte går att stänga. Se därför till att du slänger dina hushållssopor i ett kärl där det finns plats.

Tips för att minimera risken för lukt och kladd från matavfall:

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.

 • Ofärgat hushållspapper kan läggas i botten av påsen för att suga upp fukt.

 • Fyll endast påsen till den streckade linjen, för att undvika att påsen blir för tung och
  går sönder i botten.

 • Rulla ihop påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet.

 • Räkskal kan frysas in, innan det läggs i kärlet inför tömning.

 • Torrskala lök, potatis och andra grönsaker direkt i påsen.

 • Flytande fett och olja samlas med fördel upp i en plastflaska med hjälp av en tratt.
  När flaskan är full slängs den som övrigt hushållsavfall. Större mängder flytande fett
  från till exempel fritering hälls i en plastdunk och lämnas in på återvinningscentralen.

Återvinningsstation

På Ekorrstigen, bakom pizzerian, ligger en återvinningsstation för förpackningsåtervinning. Där kan man slänga tidningar, pappersförpackningar, hård- och mjukplast, metall, glas, batterier och kläder.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall slängs vid OKQ8. Fråga efter nyckeln inne i butiken.

Solnas mobila återvinningscentral (ÅVC)

Solnas mobila ÅVC kommer till Ekorrstigen 2 (vid garaget) engång i månaden. Där kan man lämna det mesta. Det finns dock vissa begränsningar, de tar inte emot t.ex elavfall större än microvågsugnar, vitvaror. De tar inte heller emot större mängder avfall (exempelvis på släpkärra). Se Solna kommuns hemsida.

Solnas mobila miljöstation

Solnas mobila miljöstation kommer till Björnstigen 6 (vid entréen till centrum närmast vår BRF) två gånger i månaden. Där kan man lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall. Se Solna kommuns hemsida.

Bergshamra och våra hus
 

Den första bebyggelsen i den nya stadsdelen Bergshamra blev, efter en arkitekttävling, dessa s.k. stjärnhus, ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. De tillhörde de mest anlitade bostadsplanerama i landet, och stjärnhuset – där tre huskroppar utgår från ett trapphus – är deras skapelse. Husen byggdes mellan 1953 och 1955.

 

Planlösningen gör att alla lägenheter får ljus från minst två håll. Hustypen fogas ofta ihop till kedjor som mjukt följer terrängen. Husen har fasader i huvudsakligen grå spritputs med inslag av färgade partier och med breda vita eller gula fönsteromfattningar. Gårdarna var en viktig del av bostadsområdet. De skulle vara stora och lummiga och avskärmade från trafikstråken.

 

Trädgårdsarkitekten Walter Bauer har här tillvaratagit områdets karaktär genom att utnyttja terrängen och spara naturinslag som tallar och klippor.

Kulturhistorisk miljö

 

Våra hus är grönmarkerade enligt Stockholms Stadsmuseums klassningssystem för kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Solna Stad använder samma system och har klassat Stjärnhusområdet i Bergshamra i grön klass, det vill säga

”Särskilt värdefull” (8 kap. 13§ PBL). Det innebär att byggnaderna har skydd genom den kommunala detaljplanen.

Läs vidare i dokumentet.

Områdets historia

 

Följande är utdrag ur handlingar från Solna stads arkiv och byggnadsnämnd samt arkitektmuseum.

Marken i Bergshamra ägdes av staten fram till mitten av 1940-talet, då Solna stad började planera för en ny stadsdel. En arkitekttävling utlystes 1947 till vilken sex bidrag inlämnades. I juli 1948 korades förslaget "Arabesk" till vinnare, vilket inlämnats av Backström och Reinius. Förslaget innehöll både stjärnhus, enfamiljshus och en ny genomfartsväg, i princip nuvarande Björnstigen.
 

De vinnande arkiteckterna Backström och Reinius fick medverka vid den slutliga stadsplaneringens utformning. Förslaget redovisades den 16e december 1948. Stadsplanen för området fastställdes av Kungl Maj:t den 13e oktober 1950. Efter vissa ändringar, bl.a tillägg av garagebyggnaden med panncentralen, antog stadsfullmäktige i Solna stadsplanen den 27e oktober 1952.
Den 9e  december 1952 fastställer Stockholms landskansli på länsstyrelsens vägnar den slutgiltiga planen.

Byggherren för hela området var HSB i Solna och byggnadskonstruktör var HSB i Stockholm.

Kv Mörten, Lostigen 32-40

Byggfirmor: Åke Sundvall i Stockholm, Berntsson & Co i Hagalund

Arkitekt: HSB

Byggnadslov: godkändes 21 september 1953

Grundschakt: påbörjas i december 1952

Stommen: uppförs 21 april till 15 september 1953

Kv Abborren, Mårdstigen 2-16, Lostigen 1-3

Byggfirmor: Åke Sundvall i Stockholm, AB Värme & Sanitetskompaniet

Arkitekt: Backström och Reinius

Byggnadslov: godkändes 31 augusti 1954

Grundschakt: påbörjas 19 februari 1953

Stommen: uppförs 1 april till 21 augusti 1953
 

Kv Ålen, Mårdstigen 1-25

Byggfirmor: Gumpel & Bengtson AB, Berntsson & Co i Hagalund

Arkitekt: HSB

Byggnadslov: godkändes 6 april 1955

Grundschakt: påbörjas 10 jan 1953

Stombesiktning: 29 september 1954

Kv Laxen, Lostigen 2-30

Byggfirmor: Henry Weimer Byggnads AB, AB Värme & Sanitetskompaniet

Arkitekt: Backström och Reinius

Byggnadslov: godkändes 2 november 1954

Grundschakt: påbörjas 25 februari 1954

Stombesiktning: 4 oktober 1954

Närområdet

 

Bergshamra centrum ligger ett stenkast från Brf Bergshamra. I centrumet finns faciliteter som bibliotek, mataffärer, kemtvätt, nyckelservice m.m. På sidan Bergshamra för alla hittar du bl.a. aktuella evenemang, Bergshamras historia och sevärdheter.

Strax norr om Bergshamra centrum finns ett utomhusbad och Bergshamra IP.

 

Åt nordväst från våra hus, kommer man till Ulriksdals slott och Confidensen. Där finns fina promenadvägar och badmöjligheter. Lite längre bort finns Ulriksdals Trädgård.

Vid Brunnsvikens norra ände hittar man Kafé Sjöstugan och Brunnsvikens Trädgård.

Parkering
Andrahandsuthyrning
Tvättstuga
Sophantering
Föreningslokal
Källarförråd
Yttre miljö
Fönster
Bo i en BRF
Dörrar
Brandskydd
Renoveringar
Våra hus
Områdets historia
Hobbyrummet
Närområdet
Kulturhistorisk miljö
bottom of page