top of page
Purpose and responsibility

The well-being group wants to work for increased well-being among all members of the association. The group administers a Facebook group where all residents of our association are welcome to become members: BRF Bergshamra.

The well-being group plans various activities, e.g.

  • Autumn and spring cleaning in the area

  • Flea days

  • Plant changing days

  • Coffee for people who are at home during the day

  • Rent out the the association premises, for information see here

  • Handles the hobby room keys, for information see here

  • Manages the grow boxes

 

The welfare group is happy to receive suggestions for activities and if you want to join as a member, you are most welcome!

Communication

The group communicates all activities via the board's information sheet and via the closed Facebook group BRF
Bergshamra
, where you can easily request access.

 
You can also communicate with the well-being group via the email address  trivselgrupp1@gmail.com

vårstädning 1.jpg
Booking of premises

Booking of the association's premises is handled by Trivselgruppen.  If you want to book the room, write another message  trivselgrupp1@gmail.com   

 

You can see which days / times are booked with our BOOKING CALENDAR.  The cost of renting the premises is SEK 300.

Booking of the hobby room

In our association there is a hobby room that you can borrow for smaller carpentry and painting projects. There you have access to a carpenter's bench, electricity and a small sink. You bring tools and other things you need yourself.

If you want to borrow the hobby room, send an email to trivselgrupp1@gmail.com You can then borrow keys for a deposit of SEK 300 which you get back when you return the keys. There can be several who borrow the room at the same time by agreement. The hobby room is located in the basement under Lostigen 18. Entrance via a blue basement door on the gable.

Grannsamverkan

 

Grannsamverkansgruppen Brf Bergshamra (Gsv Brf Bergshamra) har funnits sedan vintern 2015. Vi behöver fler ombud, vi är ca 130 st på våra 400 hushåll. Detta är viktigt både för envar men även för hela vår Brf. 

Intresseanmälan går bra att göra på denna adress:

gsvbrfbergshamra@gmail.com 

 

En broschyr med mer information om grannsamverkan finns att hämta Här

 

Öka tryggheten i ditt närområde med Grannsamverkan där vi tillsammans minskar brott och störningar

Hur går det till?

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

En kontaktperson utses i området som är länken mellan de boende och polis/kommun.

De boende utbildas av polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

I denna utbildning kan också det lokala Brottsförebyggande Rådet, kommunens räddningstjänst och försäkringsbolagen medverka.

Via polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.


Skyltningen indikerar att de boende i området:

  • Har genomfört förebyggande åtgärder

  • Är extra uppmärksamma  

  • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Minimikrav

 

  1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

  2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

  3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

  4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på: http://samverkanmotbrott.se/

Rekommendationer

Inventarielista

För inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av bostaden. Förvara förteckningen på annan plats än i hemmet. Inventarielista finns för nedladdning på www.samverkanmotbrott.se eller Här

Märkning

Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa till att binda föremålet till ett visst inbrott om de hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register.

C-profil

Införskaffa denna typ av stållist som väsentligt försvårar att kunna bryta upp balkongdörrar och fönster.

Bokning av föreningslokal
Trivselgruppen
Grannsamverkan
bottom of page