top of page
Parkering

Föreningen har ca 230 parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar. 
Av dessa är ca 25 st i varmgaraget på Ekorrstigen, 135 st vanliga utomhusplatser,
60 st utomhusplatser utrustade med eluttag för motorvärmare, 10 st utomhusplatser utrustade med laddbox från InCharge. Utöver dessa finns ett fåtal MC-platser, utomhus och i garaget.

Avgiften för våra parkeringsplatser utgörs av ett baspris (som anges nedan)samt ett indextillägg, vilket hämtas från konsumentprisindex föregående år. Denna avgiftsuppräkning görs varje år. Exempelvis höjs p-platsernas avgift från och med 1 januari 2022 med 2,816%. Denna höjning hämtas från det i oktober 2021 framräknade konsumentprisindexet. Baspriser för de olika parkeringsplatserna är följande:
Bil

 • Garage 850 kr/mån

 • Utomhus 450 kr/mån

 • Motorvärmare 600kr/mån inkl el.

 • Laddplats 750kr/mån exkl el.

Motorcykel

 • Garage 350 kr/mån

 • Utomhus 250 kr/mån

 

Gästparkering finns längst ner på Lostigen utmed Bergshamraleden. Kostnad 7kr/h och 70kr/dygn. Avgiften betalas i en automat som står vid början av stigen upp mot husen eller via appen

”Mobilpark”.
 

För information om eventuella köer samt kontraktshantering, kontakta SBCs kundtjänst.

Utemiljön

I vårt område har vi fem lekplatser. De renoverades 2005 för att barnen även i fortsättningen ska ha en god och säker lekmiljö.

Sanden på lekplatserna byttes 2013.

 

På varje lekplats finns en trälår som är till för förvaring av leksaker.

Se till att alla leksaker läggs tillbaka i trälåren när du lämnar lekplatsen.

 

Runtom på gårdarna finns även ute platser med bord och grillar.

Dessa grillar har föreningen köpt in till våra medlemmar.

Tänk på att lämna uteplatsen som du själv önskar finna den och se till att glöden är släckt.

Tvättstugor

Boka önskad tvättid genom att låsa fast din cylinder på tavlan i luckan för angiven tid.
Du kan parkera cylindern längst ner på tavlan när du inte tvättar eller inte vill boka en ny tid.

 • Boka tid för tvättpass på bokningstavlan genom att låsa cylindern på önskad tidpunkt och påbörja passet senast 30 minuter efter angiven tid. Efter 30 minuter får passet nyttjas av annan medlem.

 • Använd rätt mängd tvättmedel som rekommenderat av tillverkaren och placera tvättmedel och eventuellt mjukmedel i rätt fack.

 • Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.

 • Torktumlaren och torkskåpet kan du använda 30 minuter efter avslutat pass.

 • Rensa luddfilter i torktumlare efter varje pass samt i torkskåpet när den röda lampan lyser.

 • Sopa golvet och torka av maskiner och övriga ytor efter avslutat pass och våttorka golvet om du har kvällspasset.

 • Ta bort din cylinder efter avslutat tvättpass eller boka ny tid.

Felanmälan

Vid fel på cylindern, bokningstavlan, maskiner eller vid läckage av vatten, kon-
taktas SBC:s kundtjänst på telefon

0771-722 722, vardagar 07:00-21:00

eller gå in på:

www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

och skriv in

"HSB:s Brf Bergshamra i Solna"

som förening.

Vid läckage av vatten på helger/kvällar kontaktas jouren på 08 657 77 22

Förlust av cylinder

För ny cylinder debiteras 300 kronor genom kontakt med SBC:s kundtjänst.

Denna Information går att ladda hem i pdf format på Denna länk

Föreningslokalen i källaren på Björnstigen 2 kan hyras av medlemmarna för egna aktiviteter som t.ex barnkalas m.m. för en kostnad på 300kr.


Lokalen hanteras och bokas via trivselgruppen, se BOKNINGSKALENDER för att hitta lediga dagar och tider.

När du hittat ett ledigt datum eller tid bokar du denna genom att skicka ett mail till trivselgrupp1@gmail.com

Sophantering

En mobil återvinningscentral finnas tillgänglig med jämna mellanrum
på Ekorrstigen 2.

Här kan du bland annat lämna farligt avfall, textilier och grovavfall.
Du kan även skänka mindre saker till återbruk.
Det går inte att lämna vitvaror, tryckimpregnerat trä och trädgårdsavfall.

För mer information se:

Avfall och återvinning eller gå in på http://www.solna.se/mavc

Hushållssopor

På våra gårdar finns ett antal sopstationer där man kan slänga hushållssopor och matavfall.

 

Kärlen för matavfall öppnas med en speciell nyckel som hämtas på expeditionen (måndagar 8.00-9.00).

Matavfallet sorteras i bruna påsar, speciellt avsedda för ändamålet, som även de hämtas på expeditionen eller från plåtställen som finns uppsatta utanför varje tvättstuga.

 

Om du vill läsa mer om vad som räknas som matavfall kan du besöka Solna Stads hemsida.

 

Vi har haft problem med fåglar och råttor vid våra sopstationer på gårdarna på grund av att kärl blir överfulla och inte går att stänga. Se därför till att du slänger dina hushållssopor i ett kärl där det finns plats.

Återvinningsstation

På Ekorrstigen, bakom pizzerian, ligger en återvinningsstation för förpackningsåtervinning.

Där slängs pappersförpackningar, hård- och mjukplast, metall och glas.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall slängs vid OKQ8. Fråga efter nyckeln inne i butiken.

Parkering Tvättstugor Sophantring
Utemiljö
Gemensam lokal
bottom of page