top of page
Aktuellt

 

                     Felanmälan

                     Information om hur man gör en felanmälan.

2023-10-26 Avgiftshöjning

                     Då budgeten för 2024 nu är klar, vill vi informera att:
 

                     - Från och med januari 2024 kommer vi inte separera värme-/bränsletillägget från månadsavgiften
                      på våra hyresavier. Vi slår ihop de till en enda avgift, då separerade avgifter har vid försäljningar
                      skapat en del missförstånd om vilken månadskostnad föreningen egentligen tar ut.
                      Denna åtgärd kommer underlätta kommunikationen mellan mäklare, säljare och köpare.
 

                     - Från och med januari 2024 kommer avgiften att höjas med 12%.
                       Höjningen gäller alltså på den ”nya” totala månadsavgiften där både värme och hyra ingår.
 

                     Detta behöver vi göra för att vi skall klara av möta inflationen, nya betydligt högre låneräntor, ökade
                     energi- och värmekostnader samt pågående och framtida underhåll.

2023-10-26 Balkongrenovering, ny tidsplan

                     Balkongfronterna kommer att vara ca 1-2 månader försenade vilket betyder att hela projektet kommer att försenas
                     li
ka mycket. Den nya Tidsplanen.
 
                     Dokumentet som visades på informationsmötet den 24/8 2023.

                     Vår entreprenörs hemsida om balkongrenovering.

                     FAQ (Vanliga frågor och svar) hittar du här.

2023-10-22 Det finns fortfarande ett antal sparade innedörrar. Om du vill ha några gå till expeditionen på Mårdstigen 1
                     mellan 8-9 på måndagar, eller kontakta SBC.

2023-10-20 Inbrott

                     GSV uppmanar alla boende  till ökad vaksamhet, på ljud och människor. Ett inbrott har skett under
                     balkongrestaureringen, säkerhetsadörr som brutits upp från trapphuset på tredje våningen.

                     Hälsa på era grannar och gå med som vanlig medlem i GSV!!

                     GSV söker även 3 nya kontaktombud till arbetsgruppen. Mötestäthet cirka 4 ggr/år.

                     gsvbrfbergshamra@gmail.com

2023-10-20 Vi vill påminna, i fall ni inte gjort det ännu, att det är dags att öppna termostaterna i elementen nu när det blir kallare.
                    När termostaten inte använts på länge kan de ha fastnat i ett läge, så det kan vara bra att skruva lite på alla för
                    säkherhets skull.

2023-08-17 Från och med 21/8-2023 har vi en ny rutin vid hyra av p-plats i garaget. Det kommer att tas en
                     depositionsavgift på 1000 SEK. Detta gäller per nyckel, inte per hushåll eller p-plats.

                     Läs mer under Din Bostad.

 

 
Bergshamra och våra hus
 

Den första bebyggelsen i den nya stadsdelen Bergshamra blev, efter en arkitekttävling, dessa s.k. stjärnhus, ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. De tillhörde de mest anlitade bostadsplanerama i landet, och stjärnhuset – där tre huskroppar utgår från ett trapphus – är deras skapelse. Husen byggdes mellan 1953 och 1955.

 

Planlösningen gör att alla lägenheter får ljus från minst två håll. Hustypen fogas ofta ihop till kedjor som mjukt följer terrängen. Husen har fasader i huvudsakligen grå spritputs med inslag av färgade partier och med breda vita eller gula fönsteromfattningar. Gårdarna var en viktig del av bostadsområdet. De skulle vara stora och lummiga och avskärmade från trafikstråken.

 

Trädgårdsarkitekten Walter Bauer har här tillvaratagit områdets karaktär genom att utnyttja terrängen och spara naturinslag som tallar och klippor.

Områdets historia

 

Följande är utdrag ur handlingar från Solna stads arkiv och byggnadsnämnd samt arkitektmuseum.

Marken i Bergshamra ägdes av staten fram till mitten av 1940-talet, då Solna stad började planera för en ny stadsdel. En arkitekttävling utlystes 1947 till vilken sex bidrag inlämnades. I juli 1948 korades förslaget "Arabesk" till vinnare, vilket inlämnats av Backström och Reinius. Förslaget innehöll både stjärnhus, enfamiljshus och en ny genomfartsväg, i princip nuvarande Björnstigen.
 

De vinnande arkiteckterna Backström och Reinius fick medverka vid den slutliga stadsplaneringens utformning. Förslaget redovisades den 16e december 1948. Stadsplanen för området fastställdes av Kungl Maj:t den 13e oktober 1950. Efter vissa ändringar, bl.a tillägg av garagebyggnaden med panncentralen, antog stadsfullmäktige i Solna stadsplanen den 27e oktober 1952.
Den 9e  december 1952 fastställer Stockholms landskansli på länsstyrelsens vägnar den slutgiltiga planen.

Byggherren för hela området var HSB i Solna och byggnadskonstruktör var HSB i Stockholm.

Kv Mörten, Lostigen 32-40

Byggfirmor: Åke Sundvall i Stockholm, Berntsson & Co i Hagalund

Arkitekt: HSB

Byggnadslov: godkändes 21 september 1953

Grundschakt: påbörjas i december 1952

Stommen: uppförs 21 april till 15 september 1953

Kv Abborren, Mårdstigen 2-16, Lostigen 1-3

Byggfirmor: Åke Sundvall i Stockholm, AB Värme & Sanitetskompaniet

Arkitekt: Backström och Reinius

Byggnadslov: godkändes 31 augusti 1954

Grundschakt: påbörjas 19 februari 1953

Stommen: uppförs 1 april till 21 augusti 1953
 

Kv Ålen, Mårdstigen 1-25

Byggfirmor: Gumpel & Bengtson AB, Berntsson & Co i Hagalund

Arkitekt: HSB

Byggnadslov: godkändes 6 april 1955

Grundschakt: påbörjas 10 jan 1953

Stombesiktning: 29 september 1954

Kv Laxen, Lostigen 2-30

Byggfirmor: Henry Weimer Byggnads AB, AB Värme & Sanitetskompaniet

Arkitekt: Backström och Reinius

Byggnadslov: godkändes 2 november 1954

Grundschakt: påbörjas 25 februari 1954

Stombesiktning: 4 oktober 1954

Närområdet

 

Bergshamra centrum ligger ett stenkast från Brf Bergshamra. I centrumet finns faciliteter som bibliotek, mataffärer, kemtvätt, nyckelservice m.m. På sidan Bergshamra för alla hittar du bl.a. aktuella evenemang, Bergshamras historia och sevärdheter.

Strax norr om Bergshamra centrum finns ett utomhusbad och Bergshamra IP.

 

Åt nordväst från våra hus, kommer man till Ulriksdals slott och Confidensen. Där finns fina promenadvägar och badmöjligheter. Lite längre bort finns Ulriksdals Trädgård.

Vid Brunnsvikens norra ände hittar man Kafé Sjöstugan och Brunnsvikens Trädgård.

Våra hus
Aktullt
Områdets historia
Närområdet
bottom of page