Info inför Stambytet

När stambytet kommer till er port sker förberedelserna i tre steg:

  • Trapphusmöte (görs portvis)

  • Tillvalsmöte (ett separat möte med dig som boende för att gå igenom tillval)

  • Försyn (avsyn & cylinderbyte i lgh innan byggstart)

Varje port kommer att bli informerade i god tid innan respektive trapphusmöte. Som förberedelse kan dokumentet Ombyggnadsinformation läsas.

 

Som nämnts flertalet gånger så är det svårt att göra en exakt tidsplan, men under "Tidsplan" på denna sida presenteras en ungefärlig sådan som kommer att uppdateras efter hand.

Status 

Stambytet ligger enligt tidplan och vi är mer än halvvägs i mål.
Då vi har haft många vattenskador i badrummen har Våtrumsteknik fått problem då de måste torkas i 2-6 veckor.

  • A-huset hade 33 lägenheter med fuktskador

  • E-huset hade 23 lägenheter med fuktskador

  • F, G, och J-husen hade tillsammans 85 lägenheter fuktskador

Dessa fuktskador måste torkas innan själva arbetet kan påbörjas vilket kan påverka tidsplanen, dessutom är det något vi får betala extra förr.

Karta över våra hus A-K

Tidsplan

Nedan finns en ungefärlig plan för när stambytet sker i respektive hus.

Om du är osäker på vilket hus din trappuppgång ligger i så kan du se det på kartan över vår mark och hus.

2015-08-24 - 2016-04-25

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus A

2018-08-27 - 2019-01-28

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus B

2018-01-08 - 2018-08-06

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus C

2016-08-08 - 2016-09-19

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus E

2016-10-10 - 2017-01-30

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus F

2017-03-30 - 2017-04-03

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus G

2017-04-24 - 2017-08-28

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus H

2017-02-20

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus J

2017-09-18 - 2017-10-09

Brf Bergshamra-Produktionsstart Hus K