Grannsamverkan 

Grannsamverkansgruppen Brf Bergshamra (Gsv Brf Bergshamra) har nu funnits i ca 1,5 år.

 

Vi behöver fler ombud, vi är ca 80 st på knappt 400 hushåll. Detta är viktigt både för envar men även för hela vår Brf. 

 

Som Gsv-are får du ett månadsbrev av polisen med info, samt tips och trix.Mer info är på väg upp här på vår Brf’s hemsida. 

 

Intresseanmälan går bra att göra på denna adress:

gsvbrfbergshamra@gmail.com 

 

En broschyr med mer information om grannsamverkan finns nedan men går också att hämta Här

 

Öka tryggheten i ditt närområde med Grannsamverkan där vi tillsammans minskar brott och störningar

Hur går det till?

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

En kontaktperson utses i området som är länken mellan de boende och polis/kommun.

De boende utbildas av polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

I denna utbildning kan också det lokala Brottsförebyggande Rådet, kommunens räddningstjänst och försäkringsbolagen medverka.

Via polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.


Skyltningen indikerar att de boende i området:

  • Har genomfört förebyggande åtgärder

  • Är extra uppmärksamma  

  • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Minimikrav

  1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

  2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

  3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

  4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på: http://samverkanmotbrott.se/

Rekommendationer

Inventeringslista

För inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av bostaden. Förvara förteckningen på annan plans än i hemmet. Inventarielista finns för nedladdning på www.samverkanmotbrott.se eller

Här

Märkning

Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa till att binda föremålet till ett visst inbrott om de hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register.

Trygghet skapar vi tillsammans i Grannsamverkan