Info inför fönsterrenoveringen

Vi har under hösten 2018 påbörjat en renovering av våra fönster med utgångspunkt i att de var och är i dåligt skick och underhållet är eftersatt. 


Fönsterrenovering omfattar renskrapande av yttre båge och ommålning av denna. Glaset i den yttre bågen byts då även till ett energiglas vilket förbättrar husens energiprestanda och ger viss ljudisolerande effekt. Efter detta kittas och målas bågen om i originalkulörer. Även mellan fönster snyggas upp med vit färg. 

 

Renoveringen av ytterbåge tar ca 4 veckor, under vecka fem bättras detaljer på plats. 


Mer information delges av leverantören inför start per port, ca 7-10 dagar inför start. Option att köpa persienner och målning av inrebågar lämnas även det av leverantör inför start i aktuell port. 

Status 

Just nu pågår etapp 2 av fönsterrenoveringen, denna omfattar hus E-J, se tidsplan och kartor för husnamn.


Många fönster har rötskador på grund av eftersatt underhåll, för att kunna hålla tidsplan trots mycket extraarbete har leverantören kallat in extra arbetskraft. 
Etapp 3 har tidigarelagts och kommer att utföras under hösten 2019, enligt preliminär tidsplan påbörjas arbetet på Lostigen 4 den 26e augusti, för mer info se preliminär tidsplan. 


Mer information kommer till berörda hushåll närmare start i aktuell port. 

Tidsplan

För adresserna

Lostigen 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Samt lokaler och källarfönster på Lostigen 12, 14, 16.

Se Dokumentet:

Tidsplan Fönsterrenovering