Brf Bergshamra complies with HSB's recommendations and the board has decided the following for subletting:

Application

Application form must be submitted to the expedition no later than 30 days before rental.

Replies from the board are submitted within 30 days after the application is submitted to the expedition at Mårdstigen 1.
For applications submitted during the month of July, responses may take more than 30 days due to holidays.

Second-hand rentals are only permitted in the following cases
  • Work or studies elsewhere (minimum 3 months) is allowed one year at a time by a renewed application.

  • ”Provsambo” for a maximum of 1 year.

  • Hospitalization.

  • Imprisonment.

  •  

Rental is not permitted through Airbnb or similar activities.

You have acquired your condominium with the purpose of having it as your main residence.

If you would need to rent out your condominium with any of the above mentioned reasons, you need to apply for permission from the board.

Usually, subletting is granted with one year at a time and for a period of maximum two years.

Application form for second-hand renting

Subletting/Second-hand rental
Utemiljön

I vårt område har vi fem lekplatser. De renoverades 2005 för att barnen även i fortsättningen ska ha en god och säker lekmiljö.

Sanden på lekplatserna byttes 2013.

 

På varje lekplats finns en trälår som är till för förvaring av leksaker.

Se till att alla leksaker läggs tillbaka i trälåren när du lämnar lekplatsen.

 

Runtom på gårdarna finns även ute platser med bord och grillar.

Dessa grillar har föreningen köpt in till våra medlemmar.

Tänk på att lämna uteplatsen som du själv önskar finna den och se till att glöden är släckt.

Bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening.

Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

 

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten.

Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten.

Du har t ex rätt att göra vissa förändringar i lägenheten.

Tala alltid med din styrelse innan du gör något!

 

En ekonomisk förening är en så kallad juridisk person, d v s den kan själv teckna avtal t ex med leverantörer.

De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

 

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman.

Personerna framgår av årsredovisningen eller i patent- och registreringsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även firmatecknare.

 

Hos patent- och registreringsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade.

Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens lägenheter, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser m m.

 

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning.

I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Brandskydd

Brandskydd är av yttersta vikt speciellt i ett flerbostadshus.

Det är mycket viktigt att samtliga medlemmar läser och följer de rekommendationer som finns i följande informationsblad:

Brandskydd Flerbostadshus

Leverantörer

TV

I BRF Bergshamra har samtliga lägenheter tillgång till ComHem uttag och får genom detta uttag tillgång till ett basutbud som innehåller SVT1, SVT2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, Kunskapskanalen, Finska kanalen, FOX, och SVT24.

Om en medlem är intresserad över att expandera detta utbud kan man beställa detta via www.comhem.se eller ringa

90 222, dock står medlemmen själv för alla kostnader utöver basutbudet.

Bredband

Den 1 juli 2011 tecknade föreningen ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget.

Avgiften för detta ingår i avgiften för din bostadsrätt och ligger på 125 kronor i månaden.

För att få tillgång till anslutningen behöver du som nyinflyttad medlem höra av dig till Bredbandsbolaget.

De lägger då upp dig som kund och du betalar en fraktavgift om 96 kronor för att få en router hemskickad till dig.

För supportärenden och om du skulle behöva beställa en ny router ringer du till Bredbandsbolaget på 0770-777 000.