Brf Bergshamra följer HSB:s rekommendationer och styrelsen har beslutat följande för andrahandsuthyrning:

Ansökan

Ansökningsblankett lämnas till expeditionen senast 30 dagar innan uthyrning.

Svar från styrelsen lämnas inom 30 dagar efter att ansökan lämnas till expeditionen på Mårdstigen 1.
För ansökan som lämnas under julimånad kan svar dröja mer än 30 dagar på grund av semester.

Andrahandsuthyrning medges endast i följande fall

  • Arbete eller studier på annan ort (minimum 3 månader) medges 1 år i taget genom förnyad ansökan.

  • ”Provsambo” under max 1 år.

  • Sjukhusvistelse.

  • Fängelsevistelse.

Uthyrning är ej tillåten genom Airbnb eller motsvarande verksamhet.

Din bostadsrätt har du förvärvat med syfte att ha det som ditt huvudsakliga boende.

Om du skulle behöva hyra ut din bostadsrätt med någon av ovan nämnda anledningar behöver du ansöka om tillåtelse från styrelsen.

Vanligtvis beviljas andrahandsuthyrning med ett år i taget och under en tid på max två år.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning
Utemiljön

I vårt område har vi fem lekplatser. De renoverades 2005 för att barnen även i fortsättningen ska ha en god och säker lekmiljö.

Sanden på lekplatserna byttes 2013.

 

På varje lekplats finns en trälår som är till för förvaring av leksaker.

Se till att alla leksaker läggs tillbaka i trälåren när du lämnar lekplatsen.

 

Runtom på gårdarna finns även ute platser med bord och grillar.

Dessa grillar har föreningen köpt in till våra medlemmar.

Tänk på att lämna uteplatsen som du själv önskar finna den och se till att glöden är släckt.

Bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening.

Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

 

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten.

Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten.

Du har t ex rätt att göra vissa förändringar i lägenheten.

Tala alltid med din styrelse innan du gör något!

 

En ekonomisk förening är en så kallad juridisk person, d v s den kan själv teckna avtal t ex med leverantörer.

De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

 

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman.

Personerna framgår av årsredovisningen eller i patent- och registreringsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även firmatecknare.

 

Hos patent- och registreringsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade.

Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens lägenheter, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser m m.

 

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning.

I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Brandskydd

Brandskydd är av yttersta vikt speciellt i ett flerbostadshus.

Det är mycket viktigt att samtliga medlemmar läser och följer de rekommendationer som finns i följande informationsblad:

Brandskydd Flerbostadshus

Leverantörer

TV

I BRF Bergshamra har samtliga lägenheter tillgång till ComHem uttag och får genom detta uttag tillgång till ett basutbud som innehåller SVT1, SVT2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, Kunskapskanalen, Finska kanalen, FOX, och SVT24.

Om en medlem är intresserad över att expandera detta utbud kan man beställa detta via www.comhem.se eller ringa

90 222, dock står medlemmen själv för alla kostnader utöver basutbudet.

Bredband

Den 1 juli 2011 tecknade föreningen ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget.

Avgiften för detta ingår i avgiften för din bostadsrätt och ligger på 125 kronor i månaden.

För att få tillgång till anslutningen behöver du som nyinflyttad medlem höra av dig till Bredbandsbolaget.

De lägger då upp dig som kund och du betalar en fraktavgift om 96 kronor för att få en router hemskickad till dig.

För supportärenden och om du skulle behöva beställa en ny router ringer du till Bredbandsbolaget på 0770-777 000.