Under Protokoll kan du finna protokoll för tidigare föreningsstämmor.

I BRF Bergshamra brukar föreningsstämmor äga rum under Mars månad.

Protokollen för stämman brukar läggas upp inom en månad efter en avslutad stämma.

Under Årsredovisningar kan du finna BRF Bergshamras årsredovisningar.

Årsredovisningarna brukar läggas upp på hemsidan utan påskrifter först och byts sedan ut mot påskrivna versioner när dessa finns tillgängliga.

Under Stadgar kan du finna BRF Bergshamras förenings stadgar.

Dessa stadgar bör läsas av nyinflyttade medlemmar då de innehåller viktig information för vad som gäller i denna BRF.

Under sidan Organisation kan du finna information om föreningsstämmor, fullmakter och hur valberedningen fungerar.

Under sidan Förvaltning går det att finna information om vår förvaltare, hur du kan kontakta dem samt vad de kan hjälpa dig med.

Under Kartor kan du finna kartor över området med huskroppar och uppgångar samt gränsdragningar som visar vad som är BRF Bergshamras mark.

Under sidan Stambytet går det att hitta information om hur långt stambytet har gått samt när det blir ditt trapphus tur att byta stammar.

Under sidan Vårt område går det att finna information om våra hus, vem som var arkitekten samt vilka intressanta platser som finns i närområdet.