Stadgar 
Stadgar som PDF

2019-09-25

Stadgar BRF Bergshamra

Viktig Information
Viktig information som PDF
Blanketter 
Blanketter som PDF

2018-01-20

Andrahandsuthyrning

2018-01-20

Stämmofullmakt

2018-01-20

Störningsschema

2018-01-20

Ansökan om ombyggnad

2018-01-20

Försäkran angående tätskikt

samt tillhörande bilaga:

Bilaga till Försäkran angående tätskikt

Årsredovisningar 
Årsredovisningar som PDF

2019-04-27

Årsredovisning 2018

2018-05-18

Årsredovisning 2017

2017-05-02

Årsredovisning 2016

 

2016-06-13

Årsredovisning 2015

2016-05-13

Tillägg Årsredovisning 2015

2015-04-16

Årsredovisning 2014

2014-05-08

Årsredovisning 2013

2013-05-07

Årsredovisning 2012

2012-05-03

Årsredovisning 2011

2011-05-04

Årsredovisning 2010

Kartor 
Kartor som PDF
Trivselregler
Allmänna ordningsregler för BRF Bergshamra
Protokoll 
Protokoll som PDF
Information till nyinflyttade
Information för dig som är nyinflyttad i förreningen. 

2019-11-21

Presentation