Bra ventilation och bra ekonomi

 

Hur vår ventilation fungerar:

Ventilationen i Brf Bergshamras hus är av typen självdrag. Självdrag bygger på att varm luft stiger. Luften stiger i bostaden och går ut via luftkanaler i vägg, genom tak eller i murstocken. När luften stiger och går ut skapas ett undertryck och luft kommer in genom via fönsterventiler och andra otätheter. 

Bästa komfort blir det när tilluften tas in via fönsterventiler där luften sedan värms upp av elementet/radiatorn under fönstret. Ju större temperaturskillnad mellan utom- och inomhusluft desto större blir luftflödet. För att ventilationen i badrum skall fungera behövs en ordentlig springa under dörren för att kunna få ett tillräckligt flöde, eller varför inte lämna badrumsdörren öppen efter t.ex. en dusch.

Hur får vi bra ventilation till en rimlig ekonomi:

Då utetemperaturen är ungefär samma som innetemperaturen (sen vår, sommar och tidig höst) fungerar självdragsventilationen dåligt. Stäng av elementen och vädra. Så gjorde man på 50-talet och det fungerar än.

Då utetemperaturen sjunker ökar luftflödet i självdragsventilationen. Detta gör att när det blir kallt ute sugs betydligt mer luft in än vad som behövs. Detta leder till onödigt höga värmekostnader och att lägenheten få drag av kall luft vilket kan leda till obehag och besvär. Styrelsen rekommenderar stark att under vinterhalvåret, särskilt om det är riktigt kallt ute, begränsa tillflödet av luft vid fönsterventilerna. Detta leder till ett bättre klimat och en bättre ekonomi.

 

Ekonomi:

I vår förening står värmekostnaderna för hela 25% av avgiften, Detta är mycket och beror till del på att självdragsventilationen ventilerar för mycket när det är kallt ute. Styrelsen rekommenderar stark att under vinterhalvåret, särskilt om det är riktigt kallt ute, begränsa tillflödet av luft vid fönsterventilerna. Detta leder till ett bättre klimat och en bättre ekonomi.

 


 

Viktig information
​Arkiv

2021

2020​

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011